U niskogradnju spadaju svi građevinski objekti koji se nalaze na zemlji (putevi, mostovi, pruge,ulice...), ali i ispod nje (kanalizacione i vodovodne cevi, gasovod...). Pre samog početka gradnje puta izvrše se potrebni zemljani radovi, tako što se mašinom izravna, ukloni trava i kamenje i tako dobije ravna površina po kojoj se može nastaviti sa započetom gradnjom. Posle uravnavanja površine sledi njeno podizanje do visine na kojoj se treba nalaziti put, a to se radi tako što se najpre naspu šljunak i usitnjeni kamen. Kada se nakon toga uradi hidroizolacija, sledi asfaltiranje podloge. Kada se asfalt spremi i postavi, površina se očisti, a zatim malo pohaba bagerom. Kako bi se asfalt dobro vezao, nansese se malo katrana i sačeka se da se sve to osuši. PD "Neimar put" Doo se bavi niskogradnjom kao jednom od primarnih delatnosti. U niskogradnji izdvajamo sledeće radove: